• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/61885ab2bd1aef3f3190efd24e1596d2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/c606a5f250615424e3ff04c763ff7ed9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/ad45905a4a32d70641d8fc4822bfecc4.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/728a9e28e9996516139c764e631499e5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/88bdf58bd887a5998651512e74b78f5c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/d0a67e72e9522e7282e5c0d6d133fb93.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/78d1937ab4c0c19998e3283cf3d92aeb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/f94faf3e2e469646e8d7cffe75a56d08.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/dbf15217f720f9ca64a9c82d59dc8532.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/d0adc1a7207ef9679742755086645c4c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/3d929a9cc4a36f725b6c3c2c3509fbb0.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/cbe7c6d40e3a3e55e26611ea22fa4177.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/8f781897078bb730f44f7c41553eddb8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/5dca288274f9fa6c92e796d61d67a4d5.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/98780940ac5b19d6fae27a0c66aa5969.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/7ef2f9f4c317b49a5905aafe170427d8.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/e0afd1726422ef466a62b96247931717.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/42c651f0b3609c9f998a7e4ac359547c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/a1a033d7e15b2c33380fa8508e61e1ea.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/0cbd6d17599ed70b0f1b1fb50e2e0048.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/66214b00ebd0a5db0b2c60ad227c8ffc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/46c8aa70fb49ce8ebd4c9ef379ccf507.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/6dc57242d587fcb746f90fabc0123d34.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/d18e3936da49a52ffead51dd8ed0f8f9.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/ec43a87f75485587b08b51a2abd2e44e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/4f694312dce14d7c285e2867dbe873cb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/d87505f53423e76624486e513b3374cc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/9fcb1922ceedf6e7aac33b1b071cb979.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/8871e261e22ad22b2b23c6bd691b4f69.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/9a39ebe3ddfe401ed8c3ce72839f3bae.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/ad869ef3925938ee2752137e104c0377.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/5ec13db12602da22de8e0b3bd33f36ce.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/6e81add19cc95b11a5aad6102af327bc.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/59a822354a85ba7764602c24fecd15ff.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/830e552026c0689c2d3c24b9a74ed549.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/20/946c25fc567bd5572e29ced92f23cb18.jpg
 • 互视达(HUSHIDA)HYCM-86 86英寸会议平板 I7/4G/128G +支架+同屏器
   
  商品价格: 29999.00 /
  赠送积分: 赠送0分
  已销售 1
  商品编号: 157748
  推荐指数:
 • HYCM 86英寸一体机*1+OPS(I7/4G/128G)*1+支架*1+同屏器*1
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 微信
 • 支付宝
 • 主体
  颜色
  银黑色
  型号
  HYCM-86
  认证型号
  HYCM-86
  显示
  亮度
  400cd/m2
  规格
  产品尺寸(mm)
  1961.2*1176.7*100.3mm
  是否支持壁挂
  支持壁挂
  壁挂规格
  其他
  产品净重(kg)
  77
  接口
  VGA
  1个
  音频/耳机输出
  2个
  HDMI
  1个
  USB扩展/充电
  4个

  恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!