• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/6896839e9fde3b0c806b3a0c8a352b3b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/bba7ab69029df59a24b36b24092de614.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/88f8c38f721de673e4b8505adbecf1ae.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/7a1989cf83f6c1e601d41df36d26d26b.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/9ec129994e6fd33838cc3a2727212a23.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/5fa52117b48fb470bce3e2faefe3a1b2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/ea08d147a2154a8ab69c1066806912ab.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/3/24/f8d263bbd7a68982fbe943adba19bf83.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/8862da66ef20d37d3ac1ffcba9b8b94e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/1abdd51ecf5ee74020da6a7459635577.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/76bdd2817279c7650cedcf84237daa29.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/005a4c484678a75747802e6d862cf16c.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/74fed2f41d62f52271223ac173c214b3.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/7b7c8cb11eda836e6feacb43f827e6cb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/e8d440d15d5802473beb7862f70a8b1e.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/8/18/fb779fee7ef9d0b06d5b1840085482e4.jpg
 • 良田(eloam) S1000高拍仪(含硬底座) 1000万像素A4幅面 可手动调焦 高清高速扫描仪视频展台
   
  商品价格: 1299.00 /
  赠送积分: 赠送0分
  已销售 1
  商品编号: 157464
  推荐指数:
 • 拍摄仪 × 1 数据线 × 1 包修卡 × 1 驱动光盘 × 1 合格证 × 文稿台 × 1
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 微信
 • 支付宝
 • 恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!